تلفن رادیو: 3019423538  -----  وتلفن شنوندگان هنگام برنامه زنده: 2405500203 

128 Kbps

48 Kbps سرعت اینترنت کم  برای داخل ایران - اینجا را کلیک کنید 

برنامه های زنده 9 شامگاهان به زمان واشینگتن

Ferdowsi